DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI BIỂN BẠC LIÊU

Công suất: 500 MW

Công nghệ: Siemens Gamesa

Vốn đăng kí: 912 triệu USD (20,900 tỉ vnđ)

Diện tích: 11,000 ha

 

 

 

 

Project Overview