DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ VEN BIỂN BẠC LIÊU

Công suất: 150 MW

Công nghệ: Vestas

Vốn đăng kí: 215 triệu USD (4950 tỉ vnđ)

Diện tích: 5800 ha

 

Project Overview