Tác động

Ecotech đầu tư và huy động hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án linh vực kinh tế tư nhân.

Chúng tôi hướng tới mục tiêu giúp hàng triệu người được tiếp cận với hạ tầng sống tốt hơn.

Hàng nghìn việc làm đã được tạo ra. Khi Ecotech phát triển và triển khai một dự án, chúng tôi hướng tới mục tiêu làm giàu cho các cộng đồng xung quanh.
Các cơ hội việc làm ngắn hạn và dài hạn mở ra, các khóa đào tạo việc làm chuẩn bị cho mọi người đi làm, và trường học, và các chương trình cộng đồng khác tạo cơ hội cho người dân địa phương.

Khi đã hoàn thành, nhiều dự án của chúng tôi giảm lượng khí thải độc hại bằng cách cung cấp một giải pháp năng lượng thay thế sạch hơn.
Các địa điểm dự án của chúng tôi được phát triển theo các tiêu chuẩn môi trường đẳng cấp thế giới , tuân thủ các tiêu chuẩn do Ngân hàng Thế giới đưa ra.

Dự án nổi bật