Giới thiệu chung
18/08/2020

Là một doanh nghiệp trẻ với đội ngũ quản lý và công nghệ hơn 180 năm kinh nghiệm, năng động và tăng trưởng nhanh trong nghiên cứu & phát triển, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp & dịch vụ môi trường và năng lượng tái tạo; phát triển dự án về dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường, đầu tư phát triển công nghệ, sản xuất thiết bị và tái chế chất thải.

Về chúng tôi
06/01/2018

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi