TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ HOÀ THẮNG, TỈNH BÌNH THUẬN

Công suất: 100 MW

Công nghệ: Turbin gió VESTAS

Vốn đăng kí: 100 triệu USD ( 2340 tỉ vnđ )

Diện tích: 1100 ha

 

Project Overview