DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN MẶT TRỜI NỔI TRỊ AN, TỈNH ĐỒNG NAI

Công suất: 1000 MW

Diện Tích: 1610 ha

Vốn đăng kí: 900 triệu USD

 

 

 

 

Project Overview