Về chúng tôi

ecotech hr

SỨ MỆNH:
ECOTECH VIỆT NAM tự nhận sứ mệnh hỗ trợ và cung cấp cho khách hàng những công nghệ phù hợp nhất lựa chọn từ khắp nơi trên thế giới và đã được   thích nghi với hoàn cảnh địa phương; những giải pháp tối ưu và dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý nhất để nhằm mục tiêu:

 

“Môi trường Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp” và “Năng lượng Xanh”

TẦM NHÌN:       
ECOTECH VIỆT NAM hướng đến trở thành một công ty công nghệ và công trình có trình độ và uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp & dịch vụ  môi trường và năng lượng tái tạo để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân và cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI​​:

  • Một đội ngũ tạo nên những công nghệ đổi mới sáng tạo
  • Dịch vụ hoàn hảo
  • Thích nghi công nghệ nước ngoài và phát triển hài hòa công nghệ trong nước

CHIẾN LƯỢC:
Chiến lược của ECOTECH VIỆT NAM dựa trên triết lý:

“Phát triển Doanh nghiệp nhờ phát triển Đối tác và Con người sáng tạo”

Đây là một chu trình khép kín trong đó Đối tác và Con người thúc đẩy Doanh nghiệp phát triển, để nó cung cấp trở lại cho Đối tác cơ hội thị trường mới và Con người cơ hội thăng tiến.

ĐỐI TÁC VÀ CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM:
ECOTECH VIỆT NAM luôn tin tưởng rằng:
 

“Thành công bền vững và lâu dài của chúng tôi chỉ có thể đến qua Đối tác và Con người”

Đó là lý do tại sao chúng tôi luôn chú trọng hết mức và ưu tiên hàng đầu  cho xây dựng, nuôi dưỡng quan hệ đối tác và con người.

KHẨU HIỆU CỦA CHÚNG TÔI:

  • Tiến lên cùng công nghệ đổi mới sáng tạo!   
  • Khách hàng cần chúng tôi đáp ứng! 
  • Đối tác cần chúng tôi triển khai!