DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI PHÚ LẠC 3 VÀ VĨNH HẢO 7

Công suất: 50 MW và 150 MW

Vốn đăng kí: 180 triệu USD ( 4140 tỉ vnđ )

Diện tích: 230 ha

 

 

Project Overview