XÂY DƯNG TRẠM ĐO GIÓ ĐÔNG HẢI, BẠC LIÊU

Thông tin chung:

– Tên dự án: Dự án “Xây dựng trạm đo gió Đông Hải, Bạc Liêu”

– Địa điểm:

+ Vị trí 1: Thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, Bạc Liêu

+ Vị trí 2: Ấp Long Hà, Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu

– Diện tích khảo sát:

– Nhà thầu xây lắp,quan trắc: Công ty cổ phần Năng Lượng Tái Tạo và Môi Trường Việt Nam

– Khởi công: 20/04/2017

– Hoàn thành: 10/05/2017

Project Overview