DỰ ÁN BÚT SƠN, THANH HÓA

Tên dự án:

“Tăng cường năng lực dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp tại bãi chôn lấp rác thải Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa”

Quy mô:

Công suất xử lý: 15 tấn/ngày, trong đó 5 tấn/ngày rác thải sinh hoạt chưa phân loại và 10 tấn/ngày rác thải công nghiệp

Công nghệ sử dụng: lò đốt ECOTECH-SH (sáng chế độc quyền)

Diện tích đất sử dụng: 5.000 m2

Tổng mức đầu tư: hơn 30 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

Bắt đầu: 2014

Hoàn thành: 2015

Project Overview