CÁC DỰ ÁN RÁC – ĐIỆN (WTE)

Các dự án sản xuất điện từ CTR đô thị, công nghiệp, ở:

  1. TP Hà Nội 1500 – 2000 tấn/ngày
  2. TP HCM 2.000 tấn/ngày
  3. TP Hải Phòng 1000 – 1500 tấn/ngày
  4. TP Đà Nẵng 600 – 800 tấn/ngày
  5. Tỉnh Đồng Nai 600 tấn/ngày(Rác sinh hoạt) & 200 tấn/ngày(Rác công nghiệp)
  6. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 500 – 800 tấn/ngày
  7. TP Cần Thơ (Ô Môn) 500 tấn/ngày
Project Overview