CÁC DỰ ÁN XỬ LÝ & TÁI CHẾ CHẤT THẢI

Dự án “Nhà máy xử lý và tái chế bụi lò điện bằng công nghệ INDUTEC & EZINEX” ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phát triển từ năm 2014):

– Engitec Technologies S.p.A. Italia

– Danieli Vietnam – Industrielle Beteiligung Co. Ltd, Italia

Project Overview