DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN VŨ THƯ, THÁI BÌNH

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt tại  thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình”

Project Overview