LÒ ĐỐT RÁC THẢI KIẾN THỤY – HẢI PHÒNG

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng Lò đốt BD-ANPHA 500 kg/giờ tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng”

Project Overview