DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG 7 LÒ ĐỐT RÁC TẠI QUẬN Ô MÔN, TỈNH CẦN THƠ

Triển khai gói thầu “Hợp đồng tổng thầu PC Số 1” (Tổng thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đốt chất thải rắn, với 7 lò đốt BD-ANPHA 500 kg/giờ và hệ thống thiết bị phụ) cho Dự án Khu đổ rác tạm (pha 2) trong khu quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 47ha tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

Project Overview