LÒ ĐỐT RÁC BD-ANPHA 500 KG/GIỜ HẢI HẬU – NAM ĐỊNH

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng lò đốt BD-ANPHA 500 kg/giờ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định”

Project Overview