Hàng nghìn việc làm đã được tạo ra. Khi Ecotech phát triển và triển khai một dự án, chúng tôi hướng tới mục tiêu làm giàu cho các cộng đồng xung quanh.
Các cơ hội việc làm ngắn hạn và dài hạn mở ra, các khóa đào tạo việc làm chuẩn bị cho mọi người đi làm, và trường học, và các chương trình cộng đồng khác tạo cơ hội cho người dân địa phương.