Kết quả cho từ khóa:

LÒ ĐỐT RÁC BD – ANPHA NGÂN SƠN, BẮC KẠN
05/08/2020

Triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trang bị cho huyện Ngan Sơn và Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn