Kết quả cho từ khóa:

DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỐT CHO HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH SÓC TRĂNG
05/08/2020

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt cho huyện Châu Thành, Sóc Trăng"

DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN VŨ THƯ, THÁI BÌNH
05/08/2020

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình”

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG 7 LÒ ĐỐT RÁC TẠI QUẬN Ô MÔN, TỈNH CẦN THƠ
05/08/2020

Triển khai gói thầu “Hợp đồng tổng thầu PC Số 1” (Tổng thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đốt chất thải rắn, với 7 lò đốt BD-ANPHA 500 kg/giờ và hệ thống thiết bị phụ) cho Dự án Khu đổ rác tạm (pha 2) trong khu quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn 47ha tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

LÒ ĐỐT RÁC BD-ANPHA 500 KG/GIỜ HẢI HẬU – NAM ĐỊNH
05/08/2020

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng lò đốt BD-ANPHA 500 kg/giờ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định”

LÒ ĐỐT RÁC THẢI KIẾN THỤY - HẢI PHÒNG
05/08/2020

Triển khai gói thầu “Mua sắm thiết bị” cho Dự án “Xây dựng Khu xử lý chất thải sinh hoạt sử dụng Lò đốt BD-ANPHA 500 kg/giờ tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng”