Kết quả cho từ khóa:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2017
18/08/2020

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động một số vị trí như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2017
18/08/2020

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động một số vị trí như sau:

DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ VEN BIỂN BẠC LIÊU
31/08/2020
Năng lượng gió Việt Nam: Đầu tư và lợi nhuận
18/08/2020

Ngày 7/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Công ty Vestas tổ chức hội thảo năng lượng gió Việt Nam: Đầu tư và lợi nhuận từ gió. Nội dung của hội thảo nhằm chia sẻ, tìm hiểu về bài toán kinh doanh ở tất cả các giai đoạn của vòng đời dự án, từ rủi ro về mặt kỹ thuật, chiến lược giảm thiểu rủi ro đến lợi nhuận của dự án.

DỰ ÁN TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI BIỂN BẠC LIÊU
31/08/2020