Ecotech đầu tư và huy động hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án linh vực kinh tế tư nhân.