LÒ ĐỐT RÁC TẠI NGÂN SƠN BẮC CẠN
18/08/2020

Cũng như các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng ngày, trên địa bàn huyện Chợ Mới việc sản xuất cũng như sinh hoạt đã và đang sản sinh ra hàng trăm tấn rác thải các loại nhưng việc thu gom mới chỉ đạt khoảng 70%. Nhằm giảm tải sức ép với môi trường, “Lò đốt rác thải sinh hoạt” được tỉnh đầu tư đã kịp thời khắc phục khó khăn, giúp cải thiện môi trường ở địa phương.

LÒ ĐỐT RÁC TẠI CHÂU THÀNH – SÓC TRĂNG
18/08/2020

(TN&MT) – Vừa qua, tỉnh Sóc Trăng đưa vào vận hành 2 lò đốt rác thải sinh hoạt ở các huyện Châu Thành, Long Phú và theo dự kiến trong quý II và quý III năm 2015, tỉnh này sẽ có thêm 2 lò đốt rác thải sinh hoạt nữa ở các huyện Kế Sách và TX. Mỹ Xuyên. Việc đầu tư được các lò đốt rác thải sinh hoạt không chỉ giải quyết được lượng rác tồn đọng tại các bãi rác mà còn góp phần bảo vệ môi trường ở các cụm, tuyến dân cư nông thôn.

LÒ ĐỐT RÁC TẠI KIẾN THỤY, HẢI PHÒNG
18/08/2020

Thí điểm lò đốt rác thải sinh hoạt theo công nghệ BD-ANPHA và tình hình phát triển kinh tế trang trại

Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025
18/08/2020

(TN&MT) – Đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường trở thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước; từng bước tiến tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.