DỰ ÁN TRẠM ĐO GIÓ DUYÊN HẢI, TRÀ VINH

Thông tin chung:

– Tên dự án: Dự án “Xây dựng trạm đo gió Duyên Hải”

– Địa điểm: Xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

– Diện tích khảo sát:

– Nhà thầu xây lắp,quan trắc: Công ty cổ phần Năng Lượng Tái Tạo và Môi Trường Việt Nam

– Khởi công: 27/03/2017

– Hoàn thành: 25/04/2017

Project Overview