Địa điểm hoạt động
Miền Bắc
Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Kạn
Nam Định
Thái Bình
Miền Trung
Thanh Hoá
Thừa Thiên Huế
Đà Nẵng
Quảng Nam
Miền Nam
Cần Thơ
Sóc Trăng
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trà Vinh
Bạc Liêu
Đồng Nai
Bình Thuận
TPHCM
Bình Dương
Tây Ninh
Phạm vi ngành
Tiêu chí lựa chọn dự án
Hiệu quả kinh tế
Chất lượng
Thân thiện môi trường
Lợi ích cộng đồng

Tác động